mapa strony   |
RSS
SmodCMS

"Eko - Majówka na rowerze" - 28 maja 2011 roku

24.05.2011

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w Eko - majówce na rowerze. Rajd rowerowy (wycieczka) odbędzie się 28 maja 2011 roku, nowoutworzona 16 km trasą rowerową przy Rezerwacie Jata (częścią tworzonego Szlaku Ziemi Łukowskiej). Celem imprezy jest promocja Szlaku, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz poznanie walorów przyrodniczych i historii Rezerwatu Jata. Początek i zakończenie imprezy na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Żdżarach w Gminie Łuków.

Program Eko – majówki:

  • 9.00 - 10.00 przyjazd i rejestracja uczestników,
  • 10.00 - 10.30 otwarcie imprezy,
  • 10.30 -13.30 przejazd 16 km nowoutworzoną trasą rowerową,
  • 12.00 -12.30 posiłek regeneracyjny (w trakcie rajdu),
  • 14.00 -14.30 podsumowanie i zakończenie imprezy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy w formie rzeczowej. Wśród uczestników rozlosowane będą nagrody rzeczowe. Zapraszamy też na wojskową grochówkę.

Zainteresowanych (z własnym rowerem) prosimy o zgłoszenie swojego udziału do 26 maja 2011 roku . Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, telefon kontaktowy (dane niezbędne do ubezpieczenia uczestników).

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@lgdrazem.pl, osobiście w Łukowie, ul. Świderska 12 (Biuro LGD) lub telefonicznie tel. 510 412710.

W załączeniu:

LGD RAZEM - grafika

LGD RAZEM - grafika

« inne aktualności