mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Witamy serdecznie na naszej oficjalnej witrynie internetowej

Lokalna Grupa Działania

LGD RAZEM - serwis GIS

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie obejmuje swym zasięgiem wszystkie gminy wiejskie powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Miasto Stoczek Łukowski. Obszar Stowarzyszenia LGD „RAZEM” według danych GUS w 2013 r. zamieszkiwało łącznie 78 568 mieszkańców. Położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Zajmuje w sumie powierzchnię 1 358 km², co stanowi 5,44% powierzchni województwa.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)

 Wypełnij ankietę

Analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania
LGD "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"

Film promocyjny

Aktualności

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? - programy aktywizacji zawodowej osób młodych

22.06.2016

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu do udziału w projektach „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych”„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych.” W ramach projektów oferujemy wsparcie aktywizacyjno-doradcze, szkolenia i płatne staże zawodowe ...

Nagroda dla wójta gminy Łuków

22.06.2016

Lokalna Grupa Działania „RAZEM” serdecznie gratuluje Panu Mariuszowi Osiakowi wójtowi gminy Łuków nagrody w kategorii „Samorządowiec Roku” w konkursie „Lubelski Orzeł Biznesu 2015”. Kapituła konkursu oceniała kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia pod kątem tworzenia warunków dla rozwoju biznesu ...

Festiwal jurajski na terenie Gminy Łuków – dzień drugi (11.06.2016 r.)

15.06.2016

Drugi dzień „Festiwalu jurajskiego” (11.06.2016 r.) organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, przy wsparciu finansowym Gminy Łuków, był edukacyjno-promocyjną imprezą otwartą – „piknikiem jurajskim”. Miał on miejsce na terenie małej infrastruktury turystycznej w Klimkach (tzw. „Strużki Klimkowskiej”). Rozpoczął go występ Zespołu Dziecięcego „Lipki” z Zespołu Szkół w Gręzówce ...